25 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen ilk toplantıda kurulan Elazığ Ekonomi Platformu Daha sonra platforma katılan yeni üye dernekler ile Çalışmalarına başlamıştır.

Elazığ iş dünyasını oluşturan dernek ve üyelerinin bir araya gelerek, bilgi alışverişi, işbirliği ve evrensel iş ahlakı çerçevesinde iş yapma kültürünü geliştirmek,sürdürülebilir çevrenin sağlanabildiği bir kalkınmaya katkı sağlamak, üniversite-özel sektör arasındaki işbirliğini güçlendirmek, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde iktisadi ve sosyal amaçlı projeler üretmek amacındadır.

Elazığ’ın ekonomik, sosyal ve kültürel sermayesini ortaya çıkararak; Elazığ’ı tanıtımının yapılarak, yatırım yapılmak için ve yaşanmak için tercih edilen bir marka kent haline getirecek çalışmalar yapmak, Elazığ’a daha fazla yerli ve yabancı yatırımcı gelmesini temin ederek kentin kalkınma ve istihdamını güçlendirmek hedefindedir.

Güçlü bir lobi oluşturarak; yukarıdaki amaçlar doğrultusunda güç birliği sağlayıp kentle ilgili yatırımların hızla gerçekleşmesini sağlamak maksadıyla gerek Elazığ’daki yerel yöneticiler gerekse merkezi hükümet ile yakın diyalog içerisinde olmaktadır.

 

ELEP-LOGO

 

ELEP-LOGO-2